FoodH

Beställa mat

Bli kund

Om din adress finns uppräknad bland våra leveransorter kan vi leverera till Er bostad eller arbetsplats.

- Önskar ni leverans direkt till Er arbetsplats fyller ni i företagets namn och adress längst ned.

- Beställer ni hem maten hem till Er bostad skriver ni privatbostad i fältet "arbetsplatsens namn" och repeterar er bostadsadress i fältet "leveransadress.

I rutan övrigt fyller ni i eventuell portkod, antal trappor, om det står något annat namn på dörren än Ert eget.


Ansökningsformulär

Namn Detta fält får inte vara tomt
Personnummer Detta fält får inte vara tomt
Adress Detta fält får inte vara tomt
Postnummer, ort Detta fält får inte vara tomt
E-Post Detta fält måste innehålla en giltlig e-postadress
Telefonnummer Detta fält får inte vara tomt

Inloggningsuppgifter skickas till ovan angiven e-postadress. Räkningar som inte betalts i tid efter påminnelse förläggs med påminnelseavgift och därefter inkassoföreläggande. Som kund har du ett personligt betalningsansvar för de köp som görs med ditt användar-namn och lösenord. Koden ska hanteras som en värdehandling. Foodh.se förbehåller sig rätten att avsluta eller spärra användaren vid missbruk eller obetalda köp.

(Den 15:e görs en sammanställning. Pengarna dras den 25:e samma månad)
(Fakturaavgift 25 kronor tillkommer. Den 15:e varje månad görs en sammanställning)
(Om arbetsgivaren medger detta)

Du kan välja fler än ett alternativ. I kassan väljer du sedan vilket betalalternativ du vill använda.

Arbetsplatsens namn Detta fält får inte vara tomt
Leveransadress Detta fält får inte vara tomt
Övrigt

 

 

                                                             .